ชมรมพนักงานขับรถสังกัด สสจ.เชียงราย ได้รับสนับสนุนการจัดทำเสื้อและโปรแกรมจัดรถ

ชมรมพนักงานขับรถ ทำโปรแกรมจัดการรถในโรงพยาบาลให้แต่ละ โรงพยาบาลใน สังกัด สสจ.เชียงรายได้ใช้งานกัน