ชมรม ส่งหนังสือขอบคุณ โตโยต้าเชียงราย ที่สนับสนุนงบประมาณจัดทำเสื้อชมรม

วันที่ 2 พฤศภาคม 2561 ทางชมรมพนักงานขับรถสังกัดสำนักงานสาธารณสุขเชียงราย ได้มามอบหนังสือขอบคุณ ให้กับ โตโยต้าเชียงราย ที่ให้การสนับสนุนเงินงบประมาณ สำหรับการจัดทำเสื้อชมรม พนักงานขับรถ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขเชียงราย ทางชมรมของเราขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ด้านหน้า

ด้านหลัง